LAWYERS CONSULTANT AND DISPUTE SETTLEMENT

INTRODUCE

VIETLINK là Công ty luật (EN)

Vietlink Law Firm was established under the Business Registration Certificate No. 01020471 / TP / DKK dated July 20, 2009 and was given the trademark name Vietlink. Vietlink is an independent law firm operating in Vietnam. The birth and development of us is associated with the process of opening and integration of Vietnam's economy in the new century. The associates who work at Vietlink Law Firm are lawyers, law experts with the bravery and professional experience always trusted by the clients. Because of that reason, nationwide, Vietlink Law Firm has become a trusted and familiar legal partner of many businesses as well as natural persons. With these strengths, our team of Vietlink's lawyers are constantly trying to learn and experience to give customers the "best legal advice" service. It is a commitment to customers during our operation and development. We always agree on professional activities on providing legal services at Vietlink Law Offices in Hanoi and in Ho Chi Minh City. HCM. Therefore, customers always feel a sense of friendliness and peace of mind when using our legal services at the nearest office.

Luật sư và cộng sự

Mô tả cộng sự

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN CHÚNG TÔI ?
Công ty Luật Vietlink đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp có trụ sở tại thủ đô Hà Nội được thành lập năm 2009. Tiếp bước, phát huy truyền thống đó - Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là ưu tiên tìm kiếm những giải pháp nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Bởi, chúng tôi hiểu rằng khách hàng Thành công là chúng tôi Thành công.
10.000+ Tư vấn luật
9.000+ Đăng kí doanh nghiệp
500+ Vụ án hình sự
1.000+ Vụ án Dân sự
700+ Tranh chấp đất đai
2.000+ Sở hữu trí tuệ
2.500+ Đầu tư nước ngoài
600+ Tranh chấp hợp đồng

Ý kiến khách hàng

Bạn hỏi luật sư trả lời miễn phí?
Số điện thoại
Chat Zalo