Các thủ tục cần thiết phải làm khi xin cấp giấy phép lao động

Để thực hiện thủ tục xin cấp giây phép lao động, người lao động nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài cần phải thực hiện các thủ tục sau:
Đăng báo tuyển dụng lao động xin cấp giấy phép lao động
Trước khi tuyển người nước ngoài ít nhất 30 (ba mươi) ngày, người sử dụng lao động phải tiến hành gửi công văn đăng ký sử dụng lao động nước ngoài vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người nước ngoài tới UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
Khám sức khỏe tại Việt Nam phục vụ xin giấy phép lao động
Các bệnh viện, phòng khám đủ điều kiện để xin cấp giấy phép lao động tại Hà Nội:
– Bệnh viện Hữu nghị
– Bệnh viện E
– Bệnh viện Bạch Mai
– Bệnh viện Quốc tế Việt Pháp
Giấy chứng nhận sức khoẻ (theo mẫu quy định):
Giấy khám sức khoẻ có thời hạn không quá 06 tháng; (trường hợp khám sức khỏe ở nước ngoài thì theo quy định tại nước đó và phải được hợp pháp hóa lãnh sự).
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu xin giấy phép lao động
Các tài liệu, hồ sơ của người nước ngoài được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền nước ngoài đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự hoặc xác nhận của đại sứ quán là tài liệu không cần phải hợp pháp hóa lãnh sự, bao gồm:
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú ở nước ngoài khi đến Việt Nam cấp;
– Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài;
– Bằng đại học, chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật, xác nhận kinh nghiệm từ 05 năm trở lên trong lĩnh vực quản lý, văn bản di chuyển nội bộ (cử công tác tại Việt Nam với điều kiện đã có thời gian làm việc nước sở tại từ 01 năm trở lên).

Tin Liên Quan