Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH

Công ty luật Vietlink chuyên tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tư vấn chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH, đại diện thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi loại hình công ty.
Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH bao gồm:
– Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp;
– Quyết định và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
– Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi;
– Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông và các giấy tờ theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Doanh nghiệp;
–  Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
Dịch vụ tư vấn pháp luật tại Công ty luật Vietlink liên quan đến hoạt động chuyển đổi gồm:
– Tư vấn, phân tích ưu và nhược điểm, đưa ra giải pháp để khách hàng lựa chọn và quyết định việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, luật thuế liên quan đến công ty trước và sau khi chuyển.
Tư vấn về cơ cấu quản trị công ty sau khi chuyển đổi.
– Tư vấn các công việc càn làm của Công ty sau khi chuyển đổi.
– Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi công ty, thành lập công ty mới từ công ty chuyển đổi.
– Soạn thảo hồ sơ quản lý nội bộ công ty gồm: Điều lệ công ty, bộ quy chế quản lý nội bộ công ty…
Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp, Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ với Công ty luật Vietlink

Tin Liên Quan