Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Lào

 

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Lào của Vietlink bao gồm các dịch vụ sau:
– Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
– Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;
– Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
– Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông;
– Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
– Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
– Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.
Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
– Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc đầu tư tại Lào, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
Vietlink sẽ đại diện hoàn tất các Thủ tục đầu tư cho khách hàng, cụ thể:
– Sau khi ký hợp đồng dịch vụ,  Vietlink sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho khách hàng;
– Đại diện để nộp Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Đại diện nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền cấp cho khách hàng;
– Tiến hành thủ tục khắc con dấu cho Doanh nghiệp;
– Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế cho Doanh nghiệp.

Tin Liên Quan