Dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng

Công ty luật Vietlink với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn am hiểu pháp luật, thành thạo kỹ năng và giàu kinh nghiệm đàm phán, chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho khách hàng trong quá trình đàm phán và giao kết các hợp đồng trong lĩnh vự dân sự, thương mại, đầu tư, kinh doanh, chứng khoán, M&A, bất động sản, xây dựng, lao động v.v… một cách nhanh chóng, hiệu quả và bảo đảm an toàn pháp lý cao nhất với dịch vụ liên quan như:.
– Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với giao dịch của các bên;
– Soạn thảo các hợp đồng liên trong lĩnh vực dân sự, thương mại, đầu tư, kinh doanh, chứng khoán, M&A, bất động sản, xây dựng,lao động, mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ; Hợp đồng mua bán chung cư; Hợp đồng mua bán nhà ở; Hợp đồng chuyển nhượng Dự án; Hợp đồng hợp tác đầu tư; Hợp đồng liên doanh; Hợp đồng hợp tác kinh doanh; BT; BOT; BTO;…
– Tư vấn, ra soát hợp đồng/dự thảo hợp đồng cho khách hàng cho phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm lợi ích của các bên;
– Đại diện khách hàng tham gia đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng;
– Rà soát, phân tích, tư vấn các giải pháp khắc khục bất lợi, rủi ro trong các hợp đồng mà khách hàng đã ky kết;
– Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng khi có tranh chấp phát sinh từ hợp đồng đã ký kết với các đối tác.

Tin Liên Quan

 • no_thumb The Untold Tale About The english language Essay Simply writing That You Need to Check out or Be Ignored

  This is a reality that producing this type of academic written documents may perhaps be an especially problematic project, and that is certainly the explanation you shouldn't refuse from responsible customized publishing providers. Making essays is an element of everybody's way of life and it's

 • no_thumb The # 1 Topic Make Sure You Ask for Getting better Essay Penning

  The Anguish of Enhancing Essay PenningSuperb experts and journalists recognize composing regarded as a major piece of their crafting procedure. Service providers Revealing is critical. Our government bodies stick to a stepbystep course of action to send in the essay of your composing

 • no_thumb Missouri Loan Division of Finance, and also the Illinois Department

  missouri loan Specialist: (618) 463-1800 Find a Location missouri loan Specialist: (618) 451-8000 missouri loan Specialist: (314) 830-1022 missouri loan Specialist: (618) 624-5266 missouri loan Specialist: (314) 621-1818 missouri loan Specialist: (314) 428-2300 Loan Specialist:

 • no_thumb How to compose an Essay – Advice on Creating a Winning Outline

  How to compose an Essay - Advice on Creating a Winning Outline An overview is just a appropriate way to structure and organize your essay. It functions as the skeleton of the essay. This may keep your essay within the flow that is proper. Most essays apply the 5 paragraphs style, therefore it's

 • no_thumb 1

  1

 • no_thumb A Review of Purchasing an Essay Online

  Details of Purchasing an Essay OnlineAdditionally, there are a few non-profit sites that provide completely free online GED prep courses. There are though, a few suggestions to stick to which will help you compose a stellar essay. A Strategic Business Plan is written for at least 3 decades or two