Giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động là những tranh chấp về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và trong quá trình học nghề. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp giữa tập thể lao động giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.
Với đội ngũ Luật sư nhiều năm kinh nghiệm đã từng tham giai giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp lao động trong đó có cả các tranh chấp liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Vì vậy Công ty luật Vietlink luôn nỗ lực tối đa nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động nhanh chóng và hiệu quả cho khách hàng.
Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tại Công ty luật Vietlink gồm:
– Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp.
– Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp.
– Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp lao động.
– Tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể.
– Đại diện tham gia thương lượng hòa giải trong các tranh chấp lao động.
– Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
– Trực tiếp tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ thông qua việc tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức, cơ quan có liên quan.
– Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan hòa giải lao động, tòa án để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.
– Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước cơ quan giải quyết tranh chấp.
– Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giải đoạn thi hành án.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với Công ty luật Vietlink.

Tin Liên Quan