Giấy phép lao động

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động

Tư vấn pháp luật lao động là một lĩnh vực chuyên sâu của đội ngũ luật sư tư vấn tại Công ty luật Vietlink, trong đó bao gồm cả tư vấn pháp luật về lao động cho người nước ngoài. Dịch vụ tư vấn xin cấp mới giấy phép lao động gồm:  Tư vấn hồ sơ cấp mới giấy phép lao động gồm: - Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương về việc chấp thuận sử dụng người lao động … Đọc Thêm

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Thủ tục xin cấp giấy phép lao động

Theo quy định của pháp luật về lao động thì Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên bắt buộc phải có Giấy phép lao động, nếu người nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên mà không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất ra khỏi Việt Nam. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài được sinh sống và làm việc ổn định tại Việt Nam, Công ty luật Vietlink cung cấp dịch … Đọc Thêm

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Hồ sơ xin cấp giấy phép lao động

Để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động, quý khách cần chuẩn bị các tài liệu sau: - Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài. - Phiếu lý lịch tư pháp của người lao động trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Lý lịch tư pháp cấp ở nước … Đọc Thêm

Giấy phép lao động cho người nước ngoài vào thực hiện hợp đồng

Giấy phép lao động cho người nước ngoài vào thực hiện hợp đồng

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép lao động với người nước ngoài làm việc để thực hiện các hợp đồng tại Công ty luật Vietlink. Điều kiện của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Đủ 18 tuổi trở lên; - Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; - Là nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên gia - Đối với người nước ngoài xin vào hành nghề y, dược tư nhân, trực tiếp khám, chữa bệnh tại Việt Nam … Đọc Thêm

Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tổ chức phi chính phủ

Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tổ chức phi chính phủ

Công ty luật Vietlink tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động với người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam Đối tượng áp dụng: - Thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế; - Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng; Điều kiện của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Đủ 18 tuổi … Đọc Thêm

Gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì khai niệm “Gia hạn giấy phép lao động” đã được bãi bỏ và thay vào đó là khai niệm “Cấp lại giấy phép lao động”. Vì vậy khi doanh nghiệp có người lao động nước ngoài có giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày thì phải làm thủ tục cấp lại giấy phép lao động. Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy phép lao động tại  Công … Đọc Thêm

Cấp lại giấy phép lao động

Cấp lại giấy phép lao động

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì khai niệm “Gia hạn giấy phép lao động” đã được bãi bỏ và thay vào đó là khai niệm “Cấp lại giấy phép lao động”. Vì vậy khi doanh nghiệp có người lao động nước ngoài có giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày thì phải làm thủ tục cấp lại giấy phép lao động. Dịch vụ tư vấn cấp lại giấy phép lao động tại  Công … Đọc Thêm

Các thủ tục cần thiết phải làm khi xin cấp giấy phép lao động

Các thủ tục cần thiết phải làm khi xin cấp giấy phép lao động

Để thực hiện thủ tục xin cấp giây phép lao động, người lao động nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài cần phải thực hiện các thủ tục sau: Đăng báo tuyển dụng lao động xin cấp giấy phép lao động Trước khi tuyển người nước ngoài ít nhất 30 (ba mươi) ngày, người sử dụng lao động phải tiến hành gửi công văn đăng ký sử dụng lao động nước ngoài vào các vị trí công việc dự kiến … Đọc Thêm