Mua bán & sáp nhập

Tư vấn tách Doanh nghiệp

Tư vấn tách Doanh nghiệp

Công ty luật Vietlink với bề dày kinh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về tách doanh nghiệp với các nội dung sau:  1. Tư vấn các quy định của pháp luật về tách Doanh nghiệp: - Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách doanh nghiệp; - Tư vấn phương án sử dụng lao … Đọc Thêm

Tư vấn chia Doanh nghiệp

Tư vấn chia Doanh nghiệp

Công ty luật Vietlink với bề dày kinh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về chia Doanh nghiệp với các nội dung sau:  1. Tư vấn các quy định của pháp luật về chia Doanh nghiệp: - Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia doanh nghiệp; - Tư vấn nguyên tắc và thủ tục … Đọc Thêm

Tư vấn Hợp nhất Công ty

Tư vấn Hợp nhất Công ty

Công ty luật Vietlink với bề dày kinh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về hợp nhất doanh nghiệp với các nội dung sau: 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về hợp nhất Công ty: Các nội dung chúng tôi sẽ tư vấn: - Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung … Đọc Thêm

Tư vấn Sáp nhập Doanh nghiệp

Tư vấn Sáp nhập Doanh nghiệp

Công ty luật Vietlink với bề dày kinh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về sáp nhập doanh nghiệp với các nội dung sau: 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về sáp nhập Doanh nghiệp: - Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập doanh nghiệp; -  Tư … Đọc Thêm