Thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên

Chi nhánh Công ty là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng hoạt động của Doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Doanh nghiệp được quyền thành lập chi nhánh tại nhiều địa điểm khách nhau trên phạm vi cả nước và nước ngoài.
Hồ sơ đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty TNHH 2 thành viên gồm:
1. Thông báo thành lập chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh.
2.  Quyết định bằng văn bản, biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh;
– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
– Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh;
– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. (Nếu cần)
3. Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Tư vấn pháp luật của Văn phòng luật sư Vietlink gồm:
– Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh Công ty;
– Tư vấn các quy định của pháp luật doanh nghiệp; tư vấn cơ cấu, tổ chức quản lý và hoạt động của Chi nhánh công ty;
Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh Công ty, Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ với Công ty luật Vietlink.

Tin Liên Quan