Thành lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên

Chi nhánh Công ty là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng hoạt động của Doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Doanh nghiệp được quyền thành lập chi nhánh tại nhiều địa điểm khách nhau trên phạm vi cả nước và nước ngoài.
Hồ sơ đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty TNHH 2 thành viên gồm:
1. Thông báo thành lập chi nhánh tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh.
2.  Quyết định bằng văn bản, biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh;
– Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
– Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh;
– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. (Nếu cần)
3. Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Tư vấn pháp luật của Văn phòng luật sư Vietlink gồm:
– Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh Công ty;
– Tư vấn các quy định của pháp luật doanh nghiệp; tư vấn cơ cấu, tổ chức quản lý và hoạt động của Chi nhánh công ty;
Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh Công ty, Dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ với Công ty luật Vietlink.

Tin Liên Quan

 • no_thumb Marketing Strategy Exploration of Tesla

  Marketing Strategy Exploration of Tesla Ingenious innovation. Practical application. Advanced. These three phrases wrap up the accelerating and violent marketing strategy connected with Tesla, Inc. Driven that will mainstream popularity by CHIEF EXECUTIVE OFFICER Elon Spray, the brand identity

 • no_thumb Causes of A chapter 13 at Toys and games R You and me

  Causes of A chapter 13 at Toys and games R You and me Abstract Utilizing declining sales and the increase of on the internet retail, Products R You is one of a lot companies who have filed meant for bankruptcy. Games R Us all has also torn its INITIAL PUBLIC OFFERING offering. In the world of

 • no_thumb Impacts of Public Craft on Contemporary society

  Impacts of Public Craft on Contemporary society Introduction Artwork is completely subjective. Twenty people could have ten several interpretations of a single single must-see. On the most basic of degrees they could love it, hate them or possibly be indifferent for it. On a a lot more informed

 • no_thumb What Everybody Is Saying About Best Custom Essay Writer Help Is Dead Wrong and Why

  How to Choose Best Custom Essay Writer HelpThere's the very best custom essays it looks at reasonable price. Should you need professional academic help fast we can supply you with premium-quality https://essay-guru.net/domyhomeworkfor-me-2019 customized papers at student-friendly rates. What being

 • no_thumb What Everybody Else Does When It Comes to Best Uk Essay Writing Service and What You Should Be Doing Different

  The Good, the Bad and Best Uk Essay Writing ServiceWhenever you have that subject, you're likely to be able to get started organizing, outlining and receiving to carry out. You can acquire https://my-essay-writing.com/abc-paper-writer-review-2019 an essay written in as few as three hours, and thus

 • no_thumb The Demise of Best Scholarship Essay Writers

  Most Noticeable Best Scholarship Essay WritersYou should make an application for scholarships online. If you're seriously interested in applying for scholarships, it is a good idea to get started ivory research practicing writing scholarship essays beforehand. Scholarships can come to the provider