Thành lập Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là hình thức đầu tư trong đó Nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức đầu tư thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, trong một số lĩnh vực.
Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài:
– Điều kiện nhà đầu tư: Là cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam để thành lập các loại hình công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam.
– Có dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận.
– Có năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.
Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài:
– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
– Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư trong đó có xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với nhà đầu tư là cá nhân) hoặc Báo cáo tài chính (đối với nhà đầu tư là pháp nhân)
– Dự thảo Điều lệ Công ty;
– Danh sách thành viên/cổ đông tương ứng với từng loại hình doanh;
– Bản sao hộ chiếu (nếu nhà đầu tư là cá nhân) hoặc giấy phép hoạt động của nhà đầu tư (nếu là pháp nhân);
– Danh mục ngành nghề nhà đầu tư dự kiến đầu tư vào Việt Nam.
– Hợp đồng thuê trụ sở công ty dự kiến thành lập/Hợp đồng thuê đất nơi dự kiến đặt nhà máy sản xuất (nếu là doanh nghiệp sản xuất).
Lưu ý:
Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuât, công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tư vấn pháp luật Đầu tư trước khi tiến hành thủ tục đầu tư
– Tư vấn lĩnh vực đầu tư cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài.
– Tư vấn các quy định của pháp luật về loại hình doanh nghiệp; tư vấn cơ cấu, tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty 100 vốn nước ngoài.
Tư vấn luật doanh nghiệp, tư vấn luật thuế và các quy định pháp luật khác mà nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý.
Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, dịch vụ thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ với  Công ty Luật Vietlink.

Tin Liên Quan

 • no_thumb Marketing Strategy Exploration of Tesla

  Marketing Strategy Exploration of Tesla Ingenious innovation. Practical application. Advanced. These three phrases wrap up the accelerating and violent marketing strategy connected with Tesla, Inc. Driven that will mainstream popularity by CHIEF EXECUTIVE OFFICER Elon Spray, the brand identity

 • no_thumb Causes of A chapter 13 at Toys and games R You and me

  Causes of A chapter 13 at Toys and games R You and me Abstract Utilizing declining sales and the increase of on the internet retail, Products R You is one of a lot companies who have filed meant for bankruptcy. Games R Us all has also torn its INITIAL PUBLIC OFFERING offering. In the world of

 • no_thumb Impacts of Public Craft on Contemporary society

  Impacts of Public Craft on Contemporary society Introduction Artwork is completely subjective. Twenty people could have ten several interpretations of a single single must-see. On the most basic of degrees they could love it, hate them or possibly be indifferent for it. On a a lot more informed

 • no_thumb What Everybody Is Saying About Best Custom Essay Writer Help Is Dead Wrong and Why

  How to Choose Best Custom Essay Writer HelpThere's the very best custom essays it looks at reasonable price. Should you need professional academic help fast we can supply you with premium-quality https://essay-guru.net/domyhomeworkfor-me-2019 customized papers at student-friendly rates. What being

 • no_thumb What Everybody Else Does When It Comes to Best Uk Essay Writing Service and What You Should Be Doing Different

  The Good, the Bad and Best Uk Essay Writing ServiceWhenever you have that subject, you're likely to be able to get started organizing, outlining and receiving to carry out. You can acquire https://my-essay-writing.com/abc-paper-writer-review-2019 an essay written in as few as three hours, and thus

 • no_thumb The Demise of Best Scholarship Essay Writers

  Most Noticeable Best Scholarship Essay WritersYou should make an application for scholarships online. If you're seriously interested in applying for scholarships, it is a good idea to get started ivory research practicing writing scholarship essays beforehand. Scholarships can come to the provider