Thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập Công ty liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong trường hợp này, trước khi triển khai dự án đầu tư, Nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, đồng thời với việc đăng ký thành lập Công ty liên doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Tư vấn thành lập công ty liên doanh
Điều kiện thành lập công ty liên doanh
– Về phía nhà đầu tư Việt Nam: Là cá nhân, pháp nhân có nhu cầu thành lập công ty liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài
– Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài: Là cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam để thành lập công ty liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam
Hồ sơ thành lập Công ty liên doanh:
– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
– Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư trong đó có xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với nhà đầu tư là cá nhân) hoặc Báo cáo tài chính (đối với nhà đầu tư là pháp nhân)
– Dự thảo Điều lệ Công ty;
– Danh sách thành viên/cổ đông tương ứng với từng loại hình doanh;
– Bản sao hộ chiếu (nếu nhà đầu tư là cá nhân) hoặc giấy phép hoạt động của nhà đầu tư (nếu là pháp nhân);
– Danh mục ngành nghề nhà đầu tư dự kiến đầu tư vào Việt Nam.
– Hợp đồng thuê trụ sở công ty dự kiến thành lập/Hợp đồng thuê đất nơi dự kiến đặt nhà máy sản xuất (nếu là doanh nghiệp sản xuất).
Hợp đồng liên doanh.
Lưu ý:
Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuât, công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Hoạt động tư vấn pháp luật của công ty luật Vietlink
Tư vấn luật đầu tư; Tư vấn luật doanh nghiệp; tư vấn luật thuế…
– Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty và hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;
– Đại diện khách hàng nộp, theo dõi và nhận kết quả.
Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, dịch vụ thành lập công ty liên doanh, quý khách vui lòng liên hệ với  Công ty Luật Vietlink.

Tin Liên Quan