Thủ tục cấp mới giấy phép lao động

Tư vấn pháp luật lao động là một lĩnh vực chuyên sâu của đội ngũ luật sư tư vấn tại Công ty luật Vietlink, trong đó bao gồm cả tư vấn pháp luật về lao động cho người nước ngoài.
Dịch vụ tư vấn xin cấp mới giấy phép lao động gồm:
 Tư vấn hồ sơ cấp mới giấy phép lao động gồm:
– Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.
– Phiếu lý lịch tư pháp của người lao động trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (Lý lịch tư pháp cấp ở nước ngoài và ở Việt Nam).
– Bằng đại học/Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
– Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.
– 02 ảnh mầu khích thước 4×6, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của người lao động.
– Bản sao hộ chiếu của người lao động.
Phạm vi thực công việc của Vietlink như sau:
– Tư vấn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan thủ tục cấp mới giấy phép lao động;
– Kiểm tra và đánh giá các tài liệu do quý công ty cung cấp có đáp ứng các điều kiện do pháp luật Việt Nam quy định;
– Sạo thảo hồ sơ và đại diện khách hàng nộp hồ sơ và giải trình tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cấp phép lao động;
– Theo dõi và nhận giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Để được tư vấn cụ thể về thủ tục xin Giấy phép lao động, quý khách vui lòng liên hệ với Công ty luật Vietlink theo số Hotline: 0914.929.086
Lưu ý: – Các giấy tờ do cơ quan tổ chức nước ngoài cấp khi sử dụng tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng sang tiếng Việt Nam .
– Cả các giấy tờ nêu trên người lao động cung cấp mỗi loại 01 bản

Tin Liên Quan

 • no_thumb

  Specialized Top secret on Pay for Document UnveiledA Surprising Truth about Pay for Pieces of paper UnveiledEvery order goes to be accomplished quickly and professionally, irrespective on the kind and intricacy from the work. You are totally no cost to work with the exact similar method regarding

 • no_thumb

  LOSURE OF PECULIARITIES AND SUBMARINE STONES For That Preparing OF Expert ESSAYQueries about how to write a very good structure, are inquired in the school's bench. Through the training within the instructional organization, students discover and try various varieties of prepared functions. Create

 • no_thumb

  cepts, Formulas and Shortcuts for Essay CreatingYou'll notice developments in your creating right away. When you begin creating a diverse and extraordinary manner of posting, it normally implies you could possibly tackle any topic and you will be going to have the self-confidence to make sure it is

 • no_thumb Essay Help Service Online

  Our great benefits relies on the indisputable fact that we you shouldn't at any time benefit any inexperienced or unqualified freelance author be part of our building organisation. We have been quite picky in this relationship, as well as this traditionally aids us like writers who can be

 • no_thumb Essay Free Download

  1 for the highest quality composing companies are 1 which will be able to overall many sorts of scholastic doc with positively no hassle. Most creating specialist providers usually are not in the position to keep on for their personal output deadlines, but our organization has safeguards obtainable

 • no_thumb The Ultimate Approach for Air Travel

  The Ultimate Approach for Air Travel Top Air Travel Secrets Some exceptional tour programme ought to be left for business travellers. Going south, you may be interested in spending a couple of hours at Point Lobos. You are able to choose what activities you need to take part in. To prevent