Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.
Kiểu dáng Công nghiệp được bảo hộ trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với kiểu dáng công nghiệp phải nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Điều kiện để bảo hộ kiểm dáng công nghiệp:
Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
– Có tính mới;
– Có tính sáng tạo;
– Có khả năng áp dụng công nghiệp.
Hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp gồm:
– Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;
– Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
– Bộ ảnh chụp hoặc bộ ảnh vẽ kiểu dáng công nghiệp;
– Tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (Giấy chứng nhận quyền thừa kế; Giấy chứng nhận hoặc Thoả thuận chuyển giao quyền nộp đơn; Hợp đồng giao việc hoặc Hợp đồng lao động);
– Tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu, nếu kiểu dáng công nghiệp có chứa nhãn hiệu;
Kích thước mỗi ảnh chụp/hình vẽ không được nhỏ hơn (90 x 120)mm và không được lớn hơn (210 x 297) mm.
Hoạt động tư vấn pháp luật về đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Văn phòng luật sư Vietlink gồm:
– Tra cứu thông tin về sử dụng kiểu dáng sản phẩm ở Việt Nam và nước ngoài;
– Tư vấn, đánh giá khả năng sử dụng, đăng ký bảo hộ kiểu dáng;
– Hoàn thiện hồ sơ xin cấp văn bằng bảo hộ (dịch tài liệu hoặc viết bản mô tả kiểu dáng công nghiệp, yêu cầu bảo hộ, chuẩn bị các hình vẽ, làm tờ khai, đại diện) cho khách hàng trong việc nộp đơn yêu cầu cấp bằng bảo hộ, gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
– Nghiên cứu và đánh giá khả năng vi phạm các quyền kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ;
– Đàm phán, soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam và ở nước ngoài;
– Thực thi các quyền kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ: điều tra, giám sát, thương lượng, hòa giải, khởi kiện ra tòa hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền khác xử lý vi phạm ở Việt Nam và nước ngoài;
– Tư vấn pháp luật khác có liên quan đến bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hoặc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ khác.
Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, quý khách vui lòng liên hệvới  Công ty luật Vietlink.

Tin Liên Quan