Thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Hồ sơ:

– Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề của cơ sở – Bản sao hợp pháp các bằng cấp chuyên môn;
– Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề hoặc Giấy xác nhận đã hành nghề trên 03 năm do nước sở tại cấp;
– Lý lịch tư pháp (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại);
– Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để làm việc;
– Giấy phép lao động;
– Hợp đồng lao động giữa chủ cơ sở và bác sĩ tham gia làm công tác chuyên môn;
– 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm, giấy tạm trú của Công an phường và Thẻ tạm trú có thời hạn tại Việt Nam.
* Bằng cấp chuyên môn và các giấy tờ do cơ quan tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
* Bác sĩ nước ngoài phải ghi đầy đủ tên bằng chữ nước ngoài, chữ phiên âm. Riêng đối với bác sĩ người Trung Quốc phải có thêm tên gọi bằng tiếng Việt  Nam.
* Trường hợp bác sĩ  trực tiếp tham gia khám chữa bênh không biết tiếng Việt phải kèm theo hồ sơ của người phiên dịch. Hồ sơ của người phiên dịch gồm: Bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn (Trung cấp Y trở lên), bằng tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ, Sơ yếu lý lịch, Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ, hợp đồng lao động với chủ cơ sở.

Tin Liên Quan