Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp cho người Việt Nam và  người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam được cấp bởi Sở Tư pháp, nơi đương sự có hộ khẩu thường trú (đối với người Việt Nam đang cư trú ở trong nước), nơi đương sự thường trú trước khi xuất cảnh (đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài), nơi đương sự đăng ký tạm trú (đối với người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam).
Thủ tục nộp hồ sơ xin cấp lý lịch tư pháp cho người Việt Nam và  người nước ngoài như sau:
Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp đối với công dân trong nước như sau:
Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải làm đơn theo mẫu; đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải được khai đầy đủ, rõ ràng và chính xác.
Kèm theo đơn phải có bản chụp giấy chứng minh nhân dân và bản chụp hộ khẩu nơi thường trú của đương sự.
Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài:
Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải làm đơn theo mẫu; đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải được khai đầy đủ, rõ ràng và chính xác, đồng thời phải nộp bản chụp Hộ chiếu và bản chụp thẻ thường trú hoặc giấy tạm trú tại Việt Nam.
Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài:
Người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải làm đơn theo mẫu; đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp phải được khai đầy đủ, rõ ràng và chính xác, đồng thời phải nộp bản chụp Hộ chiếu và giấy xác nhận nơi thường trú trước khi xuất cảnh.
Hồ sơ xin câp lý lịch tư pháp gồm:
Đối với công dân Việt Nam hồ sơ gồm:
– Đơn theo mẫu .
– Bản sao giấy chứng minh nhân dân.
– Bản sao hộ khẩu. Trường hợp ủy quyền làm thủ tục yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư¬ pháp thì phải có văn bản ủy quyền được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người ủy quyền hoặc người được ủy quyền chứng nhận.
Đối với người nước ngoài:    
–  Đơn theo mẫu.
– Bản sao hộ chiếu.
– Giấy xác nhận tạm trú có xác nhận của công an xã/phường/thị trấn nơi đương sự tạm trú

Tin Liên Quan