Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp là một dạng tranh chấp khá phổ biến hiện nay đối với doanh nghiệp. Do vậy, giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp là vấn đề nhiều doanh nghiệp quan tâm. Nhận thức được điều này Công ty luật Vietlink cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp với nội dung sau:
Các loại tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp:
– Tranh chấp về việc góp vốn, về tư cách cổ đông, tư cách thành viên công ty;
– Tranh chấp về việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của cổ đông, thành viên công ty;
– Tranh chấp về việc phát hành cổ phần, cổ phiếu của công ty;
– Tranh chấp liên quan tới việc bổ nhiệm các chức danh quản lý của công ty;
– Tranh chấp về việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, v.v.;
– Trình tự, thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Hội đồng thành viên.
– Các quyết định được ban hành sai thẩm quyền.
– Tranh chấp về quyền quản lý, điều hành trong công ty.
– Tranh chấp về phân chia quyền lợi, phân chia nghĩa vụ trong công ty; và
– Các loại tranh chấp nội bộ doanh nghiệp khác.
Nội dung tư vấn và giải quyết tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp:
– Tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thông tin về vụ việc, rà soát hệ thống văn bản pháp luật, văn bản nội bộ Công ty để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp;
– Thống nhất với khách hàng về phương án giải quyết tranh chấp và lên kế hoạch phối hợp thực hiện;
– Tiếp xúc với các bên liên quan để đàm phán nhằm giải quyết các tranh chấp nội bộ bằng con đường thương lượng;
– Tư vấn, đại diện khách hàng tham dự các cuộc họp để giải quyết tranh chấp;
– Cử luật sư đại diện khách hàng tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng cơ quan tiến hành tố tụng;
– Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề có liên quan khác.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ với Công ty luật Vietlink.

Tin Liên Quan

 • no_thumb Marketing Strategy Exploration of Tesla

  Marketing Strategy Exploration of Tesla Ingenious innovation. Practical application. Advanced. These three phrases wrap up the accelerating and violent marketing strategy connected with Tesla, Inc. Driven that will mainstream popularity by CHIEF EXECUTIVE OFFICER Elon Spray, the brand identity

 • no_thumb Causes of A chapter 13 at Toys and games R You and me

  Causes of A chapter 13 at Toys and games R You and me Abstract Utilizing declining sales and the increase of on the internet retail, Products R You is one of a lot companies who have filed meant for bankruptcy. Games R Us all has also torn its INITIAL PUBLIC OFFERING offering. In the world of

 • no_thumb Impacts of Public Craft on Contemporary society

  Impacts of Public Craft on Contemporary society Introduction Artwork is completely subjective. Twenty people could have ten several interpretations of a single single must-see. On the most basic of degrees they could love it, hate them or possibly be indifferent for it. On a a lot more informed

 • no_thumb What Everybody Is Saying About Best Custom Essay Writer Help Is Dead Wrong and Why

  How to Choose Best Custom Essay Writer HelpThere's the very best custom essays it looks at reasonable price. Should you need professional academic help fast we can supply you with premium-quality https://essay-guru.net/domyhomeworkfor-me-2019 customized papers at student-friendly rates. What being

 • no_thumb What Everybody Else Does When It Comes to Best Uk Essay Writing Service and What You Should Be Doing Different

  The Good, the Bad and Best Uk Essay Writing ServiceWhenever you have that subject, you're likely to be able to get started organizing, outlining and receiving to carry out. You can acquire https://my-essay-writing.com/abc-paper-writer-review-2019 an essay written in as few as three hours, and thus

 • no_thumb The Demise of Best Scholarship Essay Writers

  Most Noticeable Best Scholarship Essay WritersYou should make an application for scholarships online. If you're seriously interested in applying for scholarships, it is a good idea to get started ivory research practicing writing scholarship essays beforehand. Scholarships can come to the provider