Tư vấn lập di chúc và soạn thảo di chúc

Di chúc là Văn bản thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản (di sản) của mình cho người khác (người thừa kế) sau khi chết. Để đảm bảo Di chúc có hiệu lực pháp luật sau khi Người để lại di chúc chết thì khi lập di chúc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nội dung di chúc và hình thức di chúc.
Đáp ứng nhu cầu của các cá nhân trong xã hội, Công ty luật Vietlink cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo, lập di chúc thể hiện ý kiến của người để lại di chúc và đúng quy định của pháp luật.
Nội dung dịch vụ pháp lý liên quan đến di chúc:
–  Tư vấn các quyền của người lập di chúc, người để lại di sản;
– Tư vấn hình thức di chúc: Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng;
– Soạn thảo di chúc thể hiện ý chí của người để lại di sản thừa kế. Luật sư làm chứng, chứng thực Di chúc sau khi được lập;
– Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc;
– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan tới hiệu lực của di chúc và người nhận di sản.
– Tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc.
– Tư vấn khai nhận di sản, từ chối nhận di sản thừa kế
Các giấy tờ cần chuẩn bị khi lập di chúc:
– Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tuỳ thân khác (hộ chiếu, chứng minh sĩ quan, giấy chứng nhận công nhân viên quốc phòng, giấy kiểm tra tạm thời) đang còn trong thời hạn sử dụng, hộ khẩu hoặc giấy xác nhận thường trú của người lập di chúc;
– Bản chính giấy tờ hợp lệ chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản để lại thừa kế;
– Các giấy tờ chứng minh tài sản chung hay tài sản riêng để phù hợp với quy định của Luật Hôn nhân và gia đình;
Quý vị có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn lập di chúc của công ty chúng tôi,  Xin vui lòng liên hệ tới Công ty luật Vietlink để được tư vấn miễn phí.

Tin Liên Quan