Tư vấn luật chứng khoán

Với đội ngũ Luật sư tư vấn am hiểu sâu rộng về lĩnh vực Luật chứng khoán và Thị trường vốn, Luật sư của Công ty luật Vietlink đã tư vấn thành công cho nhiều khách hàng là các doanh nghiệp, công ty đại chúng liên quan đến chào bán chứng khoán, tư vấn niêm yết, Ủy thác đầu tư, IPO, M&A Công ty Chứng khoán …chính vì vậy Dịch vụ tư vấn luật Chứng khoán là một trong các thế mạnh của chúng tôi.
Dịch vụ tư vấn luật chứng khoán của Văn phòng luật sư chúng tôi gồm:
– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến luật Chứng khoán;
– Tư vấn pháp lý về tổ chức, hoạt động, quản trị nội bộliên quan đến các hoạt động của Công ty Chứng khoán, Công ty Đầu tư chứng khoán, Công ty Quản ly Quỹ Đầu tư Chứng khoán, Quỹ Đầu tư Chứng khoán; Công ty đại chúng;
– Tư vấn các giao dịch, hợp đồng mua bán, hợp tác đầu tư chứng khoán, cổ phần, cổ phiếu;
– Tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động chào bán cổ phiếu, niêm yết,…và các vấn đề Công bố thông tin tại các công ty niêm yết;
– Tư vấn và cử luật sư đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến tổ chức nội bộ doanh nghiệp, cổ đông với Hội đồng quản trị, ban Giám đốc…
– Tư vấn việc tuân thủ pháp luật về chứng khoán tại các công ty niêm yết.
Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn luật Chứng khoán, quý khách vui lòng liên hệ với Công ty Luật Vietlink.

Tin Liên Quan