Tư vấn luật doanh nghiệp

Với đội ngũ Luật sư tư vấn doanh nghiệp đã từng làm Giám đốc điều hành, Trưởng phòng pháp chế tại các doanh nghiệp lớn và thường xuyên thực hiện tư vấn pháp luật thường xuyên. Đại diện giải quyết tranh chấp cho các doanh nghiệp, do vậy Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp tại Công ty luật Vietlink đã và đang chở thành một trong những dịch vụ tư vấn pháp luật được nhiều doanh nghiệp trong nước và công ty có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng.
Dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của chúng tôi gồm:
– Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
– Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi giấy phép hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
– Tư vấn mua bán doanh nghiệp;
– Tư vấn thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp;
– Tư vấn chuyển đổi hình thức doanh nghiệp;
– Tư vấn quản trị nhân sự trong doanh nghiệp;
– Tư vấn về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần và họp Hội đồng thành viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn;
– Tư vấn soạn thảo quy chế quản lý và điều hành doanh nghiệp;
– Tư vấn thủ tục về giải thể doanh nghiệp;
– Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp và thủ tục niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán;
– Luật sư đại diện giải quyết tranh chấp giữa cổ đông với công ty, giữa công ty với doanh nghiệp và cá nhân có liên quan…
– Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.
Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp, quý khách vui lòng liên hệ với Công ty luật Vietlink.

Tin Liên Quan