Tư vấn pháp luật hợp đồng

Công ty luật Vietlink chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn lĩnh vực Hợp đồng cho các doanh nghiệp, các dịch vụ liên quan đến Hợp đồng được chung tôi tập trung tư vấn gồm:
Tư vấn về cách thức giao kết hợp đồng;
– Tư vấn thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng;
– Tư vấn  về thay đổi, rút lại đề nghị giao kết Hợp đồng;
– Tư vấn huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng;
– Tư vấn Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng;
– Tư vấn Sửa đổi đề nghị;
– Tư vấn Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng;
– Tư vấn Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng;
– Tư vấn về Hình thức hợp đồng.
Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng
– Tư vấn phương thức thoả thuận số lượng, chất lượng sản phẩm;
– Tư vấn phương thức xây dựng giá và phương thức thanh toán;
– Tư vấn Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
– Tư vấn các quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng;
– Tư vấn Thời điểm nên giao kết Hợp đồng ;
– Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;
– Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu;
– Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp;
– Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng
– Các nội dung khác có liên quan:
Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng
– Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng;
– Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng  được công chứng, chứng thực.
Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng
– Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật;
– Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng;
Tư vấn khởi kiện và  cử luật sư bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong quan hệ hợp đồng
– Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
– Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
– Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền;

Tin Liên Quan

 • Tư vấn luật kinh doanh bất động sản và nhà ở Tư vấn luật kinh doanh bất động sản và nhà ở

  Bằng kinh nghiệm tư vấn cho nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, Luật sưCông ty luật Vietlink có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật nhà ở cũng như việc tư vấn trọn gói cho các dự án đầu tư Bất động sản hoặc từng phần cho các doanh

 • Tư vấn luật doanh nghiệp Tư vấn luật doanh nghiệp

  Với đội ngũ Luật sư tư vấn doanh nghiệp đã từng làm Giám đốc điều hành, Trưởng phòng pháp chế tại các doanh nghiệp lớn và thường xuyên thực hiện tư vấn pháp luật thường xuyên. Đại diện giải quyết tranh chấp cho các doanh nghiệp, do vậy Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp tại Công ty luật Vietlink đã và

 • Tư vấn luật lao động Tư vấn luật lao động

  Với đội ngũ luật sư tư vấn có nhiều kinh nghiệp trong việc tư vấn và giả quyết tranh chấp lao động cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cho người lao động trong nước và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng dịch vụ luật sư tư

 • Tư vấn luật dân sự Tư vấn luật dân sự

  Dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự tại Công ty luật Vietlink tập trung chủ yếu vào các lĩnh vự tư vấn nhà đất, các giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và các vấn đề dân sự có yếu tố nước ngoài và các vấn đề khác liên quan. Dịch vụ tư vấn luật dân sự tại Văn phòng luật sư

 • Tư vấn luật đầu tư Tư vấn luật đầu tư

  Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Công ty luật Vietlink coi là một trong những thế mạnh của dịch vụ tư vấn luật trong giai đoạn hiện nay. Với sự am hiểu pháp luật cũng như môi trường kinh doanh tại Việt Nam, do vậy dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài của Công ty luật Vietlink rất đa dạng và

 • Tư vấn luật đất đai Tư vấn luật đất đai

  Dịch vụ tư vấn luật đất đai tại Công ty luật Vietlink tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thủ tục chuyển nhượng đất đai, thủ tục xin cấp sổ đỏ; sang tên quyền sử dụng đất; tặng cho nhà đất Dịch vụ tư vấn luật đất đai tại Văn phòng luật sư Vietlink gồm: - Tư vấn