Tư vấn pháp luật về thừa kế

Theo quy định của pháp luật, Thừa kế là chuyển dịch tài sản thuộc sở hữu của người đã chết cho người được quyền thừa kế bằng các hình thức thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
Để giúp mọi công dân hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật về thừa kế, Công ty luật Vietlink cung cấp và thực hiện dịch vụ tư vấn pháp luật nhằm phổ biến kiến thức pháp luật Thừa kế, phòng tránh rủi ro, tranh chấp di sản thừa kế và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:
Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế
– Tư vấn về quyền thừa kế và sự bình đẳng về thừa kế của cá nhân;
– Tư vấn về thời điểm, địa điểm mở thừa kế ;
– Tư vấn xác định di sản thừa kế;
– Tư vấn xác định người thừa kế di sản;
– Tư vấn về thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;
– Tư vấn cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;
– Tư vấn cách thức xác định người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;
– Tư vấn xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm (nếu có);
– Tư vấn thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế;
– Tư vấn xác định những người không được quyền hưởng di sản thừa kế;
– Tư vấn xác định thời hiệu về thừa kế;
– Tư vấn về Hình thức hợp đồng.
Tư vấn về thừa kế theo di chúc
– Tư vấn hình thức di chúc và cách thức lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật;
– Tư vấn viết nội dung di chúc;
– Tư vấn cho người lập di chúc các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc;
– Tư vấn chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản;
– Tư vấn cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
– Tư vấn cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;
– Tư vấn giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
– Tư vấn chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;
– Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;
– Tư vấn lập di chúc chung của vợ chồng;
– Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc chung của vợ, chồng;
– Tư vấn thủ tục gửi giữ di chúc;
– Tư vấn hiệu lực pháp luật của di chúc;
– Tư vấn thủ tục Công bố di chúc;
– Tư vấn giải thích nội dung di chúc.
Tư vấn về thừa kế theo pháp luật
– Tư vấn các trường hợp thừa kế theo pháp luật;
– Tư vấn xác định người thừa kế theo pháp luật;
– Tư vấn về thừa kế thế vị;
– Tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ,  mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;
– Tư vấn về Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác
Tư vấn thanh toán và phân chia di sản thừa kế
– Tư vấn thủ tục họp mặt những người thừa kế;
– Tư vấn xác định người phân chia di sản;
– Tư vấn trình tự thanh toán nghĩa vụ tài sản và chi phí liên quan đến thừa kế;
–  Tư vấn phân chia di sản theo đúng nội dung của di chúc;
Tư vấn khởi kiện để bảo vệ quyền lợi cho các bên hưởng di sản khi có tranh chấp
– Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
– Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
– Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi trước cơ quan có thẩm quyền;
Để biết thêm thông tin về quy định của pháp luật về thừa kế, quý khách hàng vui lòng liên hệ với  Công ty luật Vietlink.

Tin Liên Quan

 • Tư vấn luật kinh doanh bất động sản và nhà ở Tư vấn luật kinh doanh bất động sản và nhà ở

  Bằng kinh nghiệm tư vấn cho nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, Luật sưCông ty luật Vietlink có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật nhà ở cũng như việc tư vấn trọn gói cho các dự án đầu tư Bất động sản hoặc từng phần cho các doanh

 • Tư vấn luật doanh nghiệp Tư vấn luật doanh nghiệp

  Với đội ngũ Luật sư tư vấn doanh nghiệp đã từng làm Giám đốc điều hành, Trưởng phòng pháp chế tại các doanh nghiệp lớn và thường xuyên thực hiện tư vấn pháp luật thường xuyên. Đại diện giải quyết tranh chấp cho các doanh nghiệp, do vậy Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp tại Công ty luật Vietlink đã và

 • Tư vấn luật lao động Tư vấn luật lao động

  Với đội ngũ luật sư tư vấn có nhiều kinh nghiệp trong việc tư vấn và giả quyết tranh chấp lao động cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cho người lao động trong nước và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng dịch vụ luật sư tư

 • Tư vấn luật dân sự Tư vấn luật dân sự

  Dịch vụ tư vấn pháp luật dân sự tại Công ty luật Vietlink tập trung chủ yếu vào các lĩnh vự tư vấn nhà đất, các giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình và các vấn đề dân sự có yếu tố nước ngoài và các vấn đề khác liên quan. Dịch vụ tư vấn luật dân sự tại Văn phòng luật sư

 • Tư vấn luật đầu tư Tư vấn luật đầu tư

  Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Công ty luật Vietlink coi là một trong những thế mạnh của dịch vụ tư vấn luật trong giai đoạn hiện nay. Với sự am hiểu pháp luật cũng như môi trường kinh doanh tại Việt Nam, do vậy dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài của Công ty luật Vietlink rất đa dạng và

 • Tư vấn luật đất đai Tư vấn luật đất đai

  Dịch vụ tư vấn luật đất đai tại Công ty luật Vietlink tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thủ tục chuyển nhượng đất đai, thủ tục xin cấp sổ đỏ; sang tên quyền sử dụng đất; tặng cho nhà đất Dịch vụ tư vấn luật đất đai tại Văn phòng luật sư Vietlink gồm: - Tư vấn