Tư vấn sở hữu trí tuệ

Công ty luật Vietlink rất chú trọng tới lĩnh vực tư vấn Sở hữu trí tuệ. Với đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vì thế chúng tôi tích cực hỗ trợ và tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam trong việc xác lập và bảo hộ các nhãn hiệu hàng hoá, sáng chế, bản quyền và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác của các công ty này. Chúng tôi trợ giúp khách hàng đăng ký các hợp đồng chuyển giao đối tượng sở hữu công nghiệp và các hợp đồng chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn trợ giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ như hàng nhái, hàng giả hoặc vi phạm nhãn hiệu, bản quyền.
Dịch vụ tư vấn Sở hữu trí tuệ được do Văn phòng luật sư Vietlink cung cấp bao gồm:
Tư vấn nhãn hiệu hàng hoá:
– Tư vấn về nhãn hiệu hàng hoá, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam và thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hoá ra quốc tế.
– Tra cứu nhãn hiệu hàng hoá, tư vấn về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu hàng hoá tại Việt Nam
– Tư vấn, thực hiện các thủ tục khiếu nại và kiện ra tòa các vi phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
– Tư vấn và làm các thủ tục bảo hộ Logo của doanh nghiệp tại Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài
Tư vấn sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp:
– Tư vấn đăng ký bảo hộ bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp; thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và ra quốc tế.
– Tra cứu bằng sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp, tư vấn khả năng bảo hộ tại Việt Nam;
– Gia hạn hiệu lực, sửa đổi, bổ sung các bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghệ.
Tư vấn pháp luật về quyền tác giả:
– Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với các thể loại tác phẩm tại Việt Nam;
– Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam ;
– Giám sát, điều tra và phát hiện các trường hợp vi phạm quyền tác giả và thực hiện các thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền tác giả;
– Tư vấn và tham gia xử lý các trường hợp vi phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật.
Tư vấn pháp luật về chuyển giao công nghệ:
– Tư vấn về nguồn thiết bị và công nghệ, chất lượng, các thủ tục và yêu cầu nhằm đạt được các phê chuẩn liên quan của Nhà nước;
– Tư vấn về các vấn đề liên quan đến hoạt động chuyển giao công nghệ và trợ giúp kỹ thuật từ nước ngoài vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài;
– Tìm kiếm đối tác chuyển giao công nghệ;
– Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin đăng ký/phê chuẩn hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng trợ giúp kỹ thuật.
Thực thi và xử lý những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ:
– Giám sát, điều tra, phát hiện các trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa, bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp
– Thực hiện các thủ tục cần thiết, tham gia xử lý các trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật
– Hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xử lý các trường hợp vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
– Đại diện đàm phán và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ tư vấn luật, tư vấn Sở hữu trí tuệ quý khách vui lòng liên hệ với Công ty luật Vietlink.

Tin Liên Quan

 • no_thumb

  Specialized Top secret on Pay for Document UnveiledA Surprising Truth about Pay for Pieces of paper UnveiledEvery order goes to be accomplished quickly and professionally, irrespective on the kind and intricacy from the work. You are totally no cost to work with the exact similar method regarding

 • no_thumb

  LOSURE OF PECULIARITIES AND SUBMARINE STONES For That Preparing OF Expert ESSAYQueries about how to write a very good structure, are inquired in the school's bench. Through the training within the instructional organization, students discover and try various varieties of prepared functions. Create

 • no_thumb

  cepts, Formulas and Shortcuts for Essay CreatingYou'll notice developments in your creating right away. When you begin creating a diverse and extraordinary manner of posting, it normally implies you could possibly tackle any topic and you will be going to have the self-confidence to make sure it is

 • no_thumb Essay Help Service Online

  Our great benefits relies on the indisputable fact that we you shouldn't at any time benefit any inexperienced or unqualified freelance author be part of our building organisation. We have been quite picky in this relationship, as well as this traditionally aids us like writers who can be

 • no_thumb Essay Free Download

  1 for the highest quality composing companies are 1 which will be able to overall many sorts of scholastic doc with positively no hassle. Most creating specialist providers usually are not in the position to keep on for their personal output deadlines, but our organization has safeguards obtainable

 • no_thumb The Ultimate Approach for Air Travel

  The Ultimate Approach for Air Travel Top Air Travel Secrets Some exceptional tour programme ought to be left for business travellers. Going south, you may be interested in spending a couple of hours at Point Lobos. You are able to choose what activities you need to take part in. To prevent