Tư vấn tách Doanh nghiệp

Công ty luật Vietlink với bề dày kinh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về tách doanh nghiệp với các nội dung sau:
 1. Tư vấn các quy định của pháp luật về tách Doanh nghiệp:
– Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách doanh nghiệp;
– Tư vấn phương án sử dụng lao động;
– Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;
– Tư vấn Thời hạn thực hiện tách công ty
– Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;
2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập Doanh nghiệp:
– Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;
– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách;
– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
– Danh sách thành viên/cổ đông;
– Điều lệ công ty
– Các tài liệu cần thiết khác;
3. Đại diện thực hiện các thủ tục:
– Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Công ty;

Tin Liên Quan