Tư vấn thành lập văn phòng đại diện

Nội dung tư vấn và đại diện xin phép thành lập văn phòng đại diện của Vietlink gồm:
1. Tư vấn các quy định của pháp luật về Văn phòng đại diện của Công ty:
2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập văn phòng đại diện
– Thông báo lập Văn phòng đại diện.
– Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản về việc lập Văn phòng đại diện:
+ Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên
+ Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên
+ Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần
+ Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh
– Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện.
– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Hà Nội) ;
– Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, Công ty Cổ phần, công ty Hợp danh (trường hợp doanh nghiệp không có trụ sở chính tại Hà Nội);
– Các giấy tờ khác có liên quan.

Tin Liên Quan