LUẬT SƯ TƯ VẤN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thủ tục chấm dứt hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

2021-08-25 07:09:56
1395 lượt xem

Thủ tục chấm dứt hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

 • Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực theo quy định;
 • Chủ văn bằng tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;
 • Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

Theo Điều 96 Luật Sở hữu trí tuệ, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp khi:

 • Chủ văn bằng bảo hộ nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký;
 • Chủ văn bằng bảo hộ không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

Trình tự thực hiện thủ tục chấm dứt/hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Bước 1:Chuẩn bị và Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm :

 • Tờ khai yêu cầu chấm dứt/ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
 • Chứng cứ (nếu có);
 • Giấy ủy quyền
 • Bản giải trình lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Trong bản nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ;
 • Các tài liệu liên quan theo quy định tương ứng tại các khoản 7, 21 Điều 1 của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN;
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, cá nhân tổ chức tiến hành nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Xử lý đơn

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ được xử lý theo hai  trường hợp như sau:

 • Đối với trường hợp chủ văn bằng tự yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bẳng bảo hộ, công việc xử lý đơn sẽ được tiến hành qua các bước:

- Kiểm tra đơn về mặt hình thức và đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;

- Kiểm tra hiệu lực của văn bằng bảo hộ được yêu cầu chấm dứt;

- Ra Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ theo yêu cầu của người nộp đơn.

 • Đối với trường hợp yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ do người thứ ba thực hiện thì việc xử lý đơn được tiến hành như sau:

- Kiểm tra đơn về mặt hình thức bao gồm bằng chứng và lý do yêu cầu chấm dứt, sau đó đưa ra kết luận về tính hợp lệ của đơn;

- Sau hoàn tất việc kiểm tra, đơn đã hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của người thứ ba cho chủ văn bẳng bảo hộ có ý kiến. Cục Sở hữu trí tuệ có thể tổ chức việc trao đổi ý kiến trực tiếp giữa thứ ba và chủ văn bằng;

- Khi nhận được quan điểm từ các bên, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành xem xét và đưa ra hai kết quả như sau:

- Quyết định chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bẳng bảo hộ.

- Thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Khi đã có Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bẳng bảo hộ thì Quyết định này sẽ được ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 3. Kết quả

Quyết định chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc Thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Thời hạn của thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ: 10 ngày kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận hồ sơ.

Quý khách hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn:

================

Công ty Luật Vieltink

▪ Địa chỉ: P203 tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

▪ Hotline: 0914.929.086

▪ Email: hanoi@vietlinklaw.com

▪ Website: vietlinklaw.com

 

Bạn hỏi luật sư trả lời miễn phí?
Số điện thoại
Chat Zalo