LUẬT SƯ TƯ VẤN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Xin giấy phép bán hàng đa cấp

2019-12-20 06:44:31
1115 lượt xem

Cùng với các hình thức kinh doanh truyền thống, kinh doanh theo hinh thức bán hàng đa cấp đang bùng nổ và phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam vì có nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng. Theo quy định hiện hanh, kinh doanh đa cấp là ngành kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp kinh doanh phải đáp ứng một số điều kiện nhất định được quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật Cạnh tranh. Doanh nghiệp chỉ được tổ chức bán hàng đa cấp sau khi được cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị Định số  40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực trong thời gian 05 năm kể từ ngày cấp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp được gia hạn nhiều lần, mỗi lần có thời hạn 05 năm.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bao gồm các nội dung sau: Tên doanh nghiệp; thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có): Mã số doanh nghiệp, nơi cấp, ngày cấp lần đầu, ngày thay đổi lần gần nhất; địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, website, email; thông tin người đại diện theo pháp luật: Họ tên, quốc tịch, thông tin chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, chức vụ, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/nơi đăng ký lưu trú; phạm vi hàng hóa được phép kinh doanh theo phương thức đa cấp.

1. Điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp:

Tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;
 • Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên;
 • Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa;
 • Ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 • Có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp;
 • Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Điều kiện về ký quỹ

 • Tiền ký quỹ là khoản tiền đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đối với người tham gia bán hàng đa cấp và Nhà nước.
 • Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mở tài khoản ký quỹ và ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng) tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
 • Ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ xác nhận bằng văn bản việc ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo mẫu.
 • Trường hợp có thay đổi thông tin trên văn bản xác nhận ký quỹ, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh văn bản xác nhận ký quỹ với ngân hàng.
 • Khoản tiền ký quỹ được ngân hàng phong tỏa trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp và chỉ được rút, sử dụng khi có văn bản đồng ý của Bộ Công Thương, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 51 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.
 • Ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ chịu trách nhiệm quản lý khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được hưởng lãi suất trên khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng và được phép rút tiền lãi từ khoản tiền ký quỹ.

 2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
 • Bản danh sách và bản sao chứng thực hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên trong doanh nghiệp kinh doanh bán hàng đa cấp. Chẳng hạn như chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân có quốc tịch Việt Nam; hộ chiếu và giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hộ chiếu đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam. Tất cả còn đang có hiệu lực.
 • 02 bộ tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bao gồm: Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; Kế hoạch trả thưởng; Chương trình đào tạo cơ bản; Quy tắc hoạt động.
 • Bản danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp. Bao gồm các thông tin: Tên; chủng loại; xuất xứ; quy cách đóng gói; chế độ bảo hành (nếu có); giá bán và số điểm thưởng quy đổi tương ứng với giá bán; thời điểm áp dụng.
 • 01 bản chính văn bản xác nhận ký quỹ.
 • Tài liệu giải trình kỹ thuật về hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp.
 • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có trang thông tin điện tử.
 • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp

Nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Văn phòng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương.

Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong vòng 30 ngày. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiến hành thẩm định.

Thẩm định hồ sơ:

Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương thông báo cho doanh nghiệp nộp phí thẩm định. Bộ Công Thương trả lại hồ sơ nếu doanh nghiệp không nộp phí thẩm định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo. Bộ Công Thương thẩm định hồ sơ trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phí thẩm định.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp:

Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đề nghị doanh nghiệp bổ sung trong thời hạn 30 ngày. Thời hạn thẩm định hồ sơ sửa đổi, bổ sung là 15 ngày làm việc. Kể từ ngày Bộ Công Thương nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung. Trường hợp doanh nghiệp không sửa đổi, bổ sung đúng thời hạn hoặc hồ sơ của doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trả lại hồ sơ.

Trách nhiệm của Bộ Công thương

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Sau đó thông báo cho ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ. Và cung cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp kèm theo bản sao các tài liệu liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp của doanh nghiệp cho các Sở Công Thương trên toàn quốc.

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị Định số 40/2018/NĐ-CP Hà Nội ngày 12 tháng 3 năm 2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Dịch vụ tư vấn và đại diện xin giấy phép bán hàng đa cấp của Công ty Luật Vietlink gồm:

 • Tư vấn các quy định của luật, văn bản hướng dẫn về bán hàng đa cấp, giấy phép đa cấp.
 • Tư vấn điều kiện xin giấy phép bán hàng đa cấp.
 • Tư vấn về vốn pháp định, ký quỹ bán hàng đa cấp.
 • Tư vấn cho khách hàng hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép bán hàng đa cấp.
 • Tư vấn cho chủ doanh nghiệp các mẫu biểu nội bộ trong hoạt động đa cấp, ký hợp đồng với nhà phân phối, với thành viên mạng lưới tuyến.
 • Soạn thảo và nộp hồ sơ, đại diện nhà khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình và nhận kết quả cho khách hàng;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan sau khi cấp Giấy phép.

TẠI SAO KHÁCH HÀNG THƯỜNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY LUẬT VIETLINK:

 • Đội ngũ Luật sư uy tín với trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài;
 • Phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm tại 02 Văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
 • Trong lĩnh vực bán hàng đã cấp năm 2019 Công ty luật Vietlink đã thành công trong việc xin cấp Giấy phép bán hàng đa cấp cho khách hàng là Doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc.

NGOÀI RA KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THAM KHẢO CÁC THỦ TỤC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN BÁN HÀNG ĐA CẤP DƯỚI ĐÂY  (Clich vào đường link dưới đây để tìm hiểu):

Quý khách hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục theo số điện thoại. 024.3769.0339, Hotline: 0914.929.086 hoặc hiên hệ tới Công ty Luật Vietlink theo địa chỉ: P203 tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn hỏi luật sư trả lời miễn phí?
Số điện thoại
Chat Zalo