LUẬT SƯ TƯ VẤN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

2019-10-25 02:01:43
3611 lượt xem

Các nhà đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam, điều họ quan tâm đầu tiên đó là hệ thống pháp luật của Việt Nam đặc biệt là hệ thống pháp luật về Doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, thuế … và các cảm kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên như cam kết WTO… Để giải quyết được các vấn đề này các nhà đầu tư nước ngoài thường sử dụng các dịch vụ pháp lý của các Công ty luật chuyên tư vấn đầu tư, khi đó Luật sư sẽ tư vấn và đưa ra các giải pháp cho nhà đầu tư nước ngoài lựa chon một trong các hình thức đầu tư như sau:
•    Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài/hoặc công ty có một phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài/ công ty liên doanh:
•    Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty đã thành lập tại Việt Nam;
•    Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng PPP);
•    Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC).
Trong quá trình tư vấn và thực hiện thủ tục đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài trong hơn 10 năm qua tại Công ty luật Vietlink, đại đa số các nhà đầu tư nước ngoài khi đâu tư vào Việt Nam đều chọn hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước. 
Các loại giấy phép cần phải xin khi thành lập công ty nước ngoài gồm:
•    Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – do Sở kế hoạch và Đầu tư cấp;
•    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Phòng đăng ký kinh doanh cấp;
•    Giấy phép kinh doanh – do Sở Công thương cấp (áp dụng đối với công ty hoạt động tronh lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa)
Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các bước cần thiết để thực hiện thủ tục thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gồm:
I.    Đối với Dự án thuộc diện không phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng ký dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo thủ tục cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư
Trước khi thành lập công ty tại Việt Nam, không căn cứ vào ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực đầu tư, tỷ lệ vốn nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là thủ tục bắt buộc đối với nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thành lập công ty tại Việt Nam.
Hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
•    Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
•    Đối với nhà đầu tư là cá nhân: bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
•    Đối với nhà đầu tư là pháp nhân/tổ chức: bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý;
•    Đề xuất dự án đầu tư;
•    Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là pháp nhân/tổ chức) hoặc tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư cá nhân là xác nhận số tiền có trong tài khoản tương ứng với số tiền dự kiến đầu tư vào Việt Nam của nhà đầu tư);
•    Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án (Thỏa thuận thuê địa điểm và bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất/văn phòng);
Hồ sơ nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất tỉnh nơi dự án đặt trụ sở chính.
Thời gian xử lý hồ sơ: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; nếu từ chối cấp thì sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.
Sau khi nhà đầu tư nước ngoài được Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ chuyển sang thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại bước 2
Bước 2: Đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Hồ sơ thành lập công ty bao gồm:
•    Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
•    Điều lệ công ty;
•    Danh sách thành viên/cổ đông (công ty TNHH một thành viên không cần văn bản này);
•    Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viê (nếu nhà đầu tư là cá nhân) hoặc Bản sao giấy phép hoạt động của nhà đầu tư (nhà đầu tư là pháp nhân/tổ chức)
•    Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
•    Thỏa thuận thuê trụ sở;
•    Giấy ủy quyền (nếu đại diện pháp luật của công ty không trực tiếp thực hiện thủ tục).
Hồ sơ nộp tại: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở. 
Thời gian xử lý hồ sơ: Sau 03-05 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư.
Bước 3: Khắc dấu doanh nghiệp và công bố mẫu dấu:
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty liên hệ với một trong các đơn vị khắc dấu được cấp phép để tiến hành khắc dấu. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2015 thì Doanh nghiệp được quyết định số lượng cũng như hình thức con dấu. Sauk hi có con dấu, doanh nghiệp tiến hành đăng  tài mẫu dấu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. 
Bước 4: Mở tài khoản ngân hàng, kê khai thuế và xin phát hành hóa đơn 
Bước 5: Cấp Giấy phép kinh doanh (chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam)
Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh phân phối bán lẻ hàng hóa gồm:

•    Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
•    Bản giải trình;
•    Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh doanh nghiệp không còn nợ thuế quá hạn;
•    Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
Hồ sơ nộp tại: Sở  Công thương tỉnh/thành phố nơi Công ty đặt trụ sở hoạt động.
Thời gian xử lý hồ sơ: 30 ngày tình từ ngày hồ sơ nộp đầy đủ và hợp lệ.
II.    Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức mua lại  góp vốn, mua cổ phần, góp vốn  vào các Công ty tại Việt Nam trong các trường hợp sau:
•    Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
•    Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư  nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp.
 Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:
•    Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
•    Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:
•    Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
•    Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam của Công ty Luật Vietlink gồm:
•    Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp đầu tư vàoViệt Nam;
•    Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục thành lập doanh nghiệp, xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh (áp dụng với lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa);
•    Tư vấn về các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và các điều kiện cụ thể đối với mỗi ngành nghề…;
•    Soạn thảo và nộp hồ sơ, đại diện nhà đầu tư làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhận kết quả bàn giao hồ sơ pháp lý hoàn thiện cho khách hàng;
•    Tư vấn về các vấn đề sau thành lập như: lao động, thuế, xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, …
TẠI SAO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THƯỜNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY LUẬT VIETLINK:
•    Đội ngũ Luật sư uy tín với trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài;
•    Phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm tại 02 Văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
CÁC DỊNH VỤ PHÁP LÝ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN SỬ DỤNG SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI DO CÔNG TY LUẬT VIETLINK CUNG CẤP GỒM:
•    Tư vấn pháp luật lao động, thuế, Hợp đồng tại Việt Nam;
•    Tư vấn xây dựng hệ thống văn bản, quy chế hoạt động nội bộ của doanh nghiệp
•    Tư vấn kê khai, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý và năm;
•    Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp;
•    Tư vấn bảo hiểm xã hội cho người lao động;
•    Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp;
•    Giải quyết tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp;
•    Tư vấn giải quyết vấn đề góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
•    Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; 

NGOÀI RA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ THAM KHẢO CÁC THỦ TỤC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI DƯỚI ĐÂY  (Clich vào đường link dưới đây để tìm hiểu):
•    Thành lập công ty cố vốn đầu tư nước ngoài;
•    Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
•    Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
•    Thủ tục điều chình giấy chứng nhận đầu tư;
•    Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;
•    Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
•    Kế hoạch thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
•    Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
•    Giấy chứng nhận đầu tư;
•    Các điều kiện cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
•    Doanh nghiệp nước ngoài cần biết khi đầu tư vào Khu công nghiệp tại Việt Nam;
•    Những điều cần lưu ý khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
•    Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, phân phối bán lẻ hàng hóa.
•    Báo phí dịch vụ thành lập công ty;
Quý khách hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục theo số điện thoại. 024.3769.0339, Hotline: 0914.929.086 hoặc hiên hệ tới Công ty Luật Vietlink theo địa chỉ: P203 tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Bạn hỏi luật sư trả lời miễn phí?
Số điện thoại
Chat Zalo