LUẬT SƯ TƯ VẤN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

2019-12-20 01:49:52
2386 lượt xem

Công ty luật Vietlink vớn hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, do vậy đây là một trong những lĩnh vực sở trường của chúng tôi. Với sự am hiểu sâu sắc pháp luật đầu tư, doanh nghiệp và các luật khác có liên quan đến doanh nghiệp tại Việt Nam cũng như những kinh nghiệm nhiều năm tư vấn trong lĩnh vực này đã giúp chúng tôi có được sự tin cậy lớn của các nhà đầu tư nước ngoài đã từng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Khi nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam họ có thể lựa chọn một trong các hình thức đầu tư như sau:

 • Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài/hoặc công ty có một phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài/ công ty liên doanh:
 • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty đã thành lập tại Việt Nam;
 • Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng PPP);
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC).

Trong hơn 10 năm tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài, phần lớn nhà đầu tư nước ngoài khi đâu tư vào Việt Nam đều chọn hình thức thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước.

Để thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư cần phải thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Trước khi thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Việt Nam phải lập dự án đầu tư và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là thủ tục bắt buộc đối với nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thành lập công ty tại Việt Nam.

Để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư phải chuẩn bị bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 • Đối với nhà đầu tư là pháp nhân/tổ chức: bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là pháp nhân/tổ chức) hoặc tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư cá nhân là xác nhận số tiền có trong tài khoản tương ứng với số tiền dự kiến đầu tư vào Việt Nam của nhà đầu tư);
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án (Thỏa thuận thuê địa điểm và bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất/văn phòng);

Sau khi có đủ bộ hồ sơ nêu trên nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi dự án đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Trường hợp từ chối sẽ trả lời bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do.

Bước 2: Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông (công ty TNHH một thành viên không cần văn bản này);
 • Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viê (nếu nhà đầu tư là cá nhân) hoặc Bản sao giấy phép hoạt động của nhà đầu tư (nhà đầu tư là pháp nhân/tổ chức)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thỏa thuận thuê trụ sở;
 • Giấy ủy quyền (nếu đại diện pháp luật của công ty không trực tiếp thực hiện thủ tục).

Sau khi chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập như trên nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư.

Bước 3. Khắc dấu và công bố mẫu dấu

Bước 4: Mở tài khoản ngân hàng, kê khai thuế và xin phát hành hóa đơn

Bước 5: Cấp Giấy phép kinh doanh (chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ hàng hóa tại Việt Nam). Để xin cấp giấy phép kinh doanh nhà đầu tư cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Bản giải trình;
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh doanh nghiệp không còn nợ thuế quá hạn;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

Hồ sơ nộp tại Sở  Công thương tỉnh/thành phố nơi Công ty đặt trụ sở hoạt động.

Trong thời 30 ngày tình từ ngày hồ sơ nộp đầy đủ và hợp lệ. Sở công thương sẽ cấp Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp. Nếu từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào các Công ty tại Việt Nam trong các trường hợp sau:

 • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư  nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;
 • Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 Luật Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Dịch vụ tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam của Công ty Luật Vietlink gồm:

 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp đầu tư vàoViệt Nam;
 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục thành lập doanh nghiệp, xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh (áp dụng với lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa);
 • Tư vấn về các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và các điều kiện cụ thể đối với mỗi ngành nghề…;
 • Soạn thảo và nộp hồ sơ, đại diện nhà đầu tư làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhận kết quả bàn giao hồ sơ pháp lý hoàn thiện cho khách hàng;
 • Tư vấn về các vấn đề sau thành lập như: lao động, thuế, xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, …

TẠI SAO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THƯỜNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY LUẬT VIETLINK:

 • Đội ngũ Luật sư uy tín với trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài;
 • Phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm tại 02 Văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

CÁC DỊNH VỤ PHÁP LÝ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN SỬ DỤNG SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI DO CÔNG TY LUẬT VIETLINK CUNG CẤP GỒM:

 • Tư vấn pháp luật lao động, thuế, Hợp đồng tại Việt Nam;
 • Tư vấn xây dựng hệ thống văn bản, quy chế hoạt động nội bộ của doanh nghiệp
 • Tư vấn kê khai, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý và năm;
 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn bảo hiểm xã hội cho người lao động;
 • Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp;
 • Giải quyết tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp;
 • Tư vấn giải quyết vấn đề góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;

NGOÀI RA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ THAM KHẢO CÁC THỦ TỤC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI DƯỚI ĐÂY(Clich vào đường link dưới đây để tìm hiểu):

 • Thành lập công ty cố vốn đầu tư nước ngoài;
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Kế hoạch thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Các điều kiện cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Doanh nghiệp nước ngoài cần biết khi đầu tư vào Khu công nghiệp tại Việt Nam;
 • Những điều cần lưu ý khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, phân phối bán lẻ hàng hóa.

Quý khách hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục theo số điện thoại. 024.3769.0339, Hotline: 0914.929.086 hoặc hiên hệ tới Công ty Luật Vietlink theo địa chỉ: P203 tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

 

 

 

 

Bạn hỏi luật sư trả lời miễn phí?
Số điện thoại
Chat Zalo