LUẬT SƯ TƯ VẤN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Quy định về Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ

2021-08-25 06:38:04
1070 lượt xem

Quy định về Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập.

Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

Khoản 1 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009 quy định : “Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.” Do vậy, quyền sở hữu trí tuệ là một loại tài sản và có thể được dùng để góp vốn.

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2014;

- Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Thông tư số 06/2014/TT-BTC.

Điều kiện để được góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ:

- Bên góp vốn phải là chủ sở hữu của các đối tượng sở hữu trí tuệ;

- Các đối tượng sở hữu trí tuệ góp vốn phải là những tài sản không bị tranh chấp không bị thế chấp hoặc bảo lãnh tại đâu;

- Việc góp vốn này chỉ áp dụng với quyền nhân thân gắn với quyền tài sản và quyền tài sản trong quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, quyền tài sản của chủ sở hữu của quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, bí mật kinh doanh, tên thương mại; quyền đối với giống cây trồng.

Các hình thức góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ:

• Góp vốn bằng quyền sở hữu các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ

• Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ

Trình tự, thủ tục góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ:

Trước khi thực hiện góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ thì tổ chức hoặc cá nhân góp vốn bắt buộc phải thực hiện thủ tục xin cấp văn bằng bảo hộ đối với đối tượng sở hữu trí tuệ của mình.

Bước 1: Định giá tài sản

Khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định : “Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.”

Do đó, quyền sở hữu trí tuệ phải được định giá quy đổi ra thành tiền và thể hiện là Đồng Việt Nam.

Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.

Theo Thông tư số 06/2014/TT-BTC, có 03 nhóm phương pháp được áp dụng để thẩm định giá:

+ Nhóm phương pháp định giá sử dụng cách tiếp cận chi phí;

+ Nhóm phương pháp định giá sử dụng cách tiếp cận thị trường;

+ Nhóm phương pháp định giá sử dụng cách tiếp cận thu nhập.

Bước 2: Lập hợp đồng góp vốn và nộp hồ sơ góp vốn

Nội dung cơ bản của hợp đồng góp vốn như sau:

- Bên góp vốn, Bên nhận góp vốn (tên, địa chỉ, …);

- Quyền sở hữu trí tuệ cụ thể ( Chủ giấy chứng nhận/ chủ bằng độc quyền,…; số đơn; ngày nộp đơn; quyết định cấp; thời hạn bảo hộ,…);

- giá trị quyền sở hữu trí tuệ;

- thời hạn góp vốn; mục đích góp vốn; đăng ký góp vốn và nộp lệ phí;

- cam đoan của các bên,

 Sau khi các bên lập xong hợp đồng góp vốn sẽ được công chứng tại văn phòng công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ đăng ký góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

+ Giấy tờ nhân thân của hai bên góp vốn và bên nhận góp vốn.

+ Hợp đồng góp vốn.

+ Biên bản định giá tài sản góp vốn là quyền sở hữu trí tuệ.

+ Đơn được kê khai theo mẫu của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Chuyển quyền sở hữu trí tuệ sang cho doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, tài sản quyền sở hữu trí tuệ phải chuyển quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp. Do đó, các cá nhân/ tổ chức chuyển quyền sở hữu chí tuệ thông qua việc thay đổi chủ sở hữu đối với quyền sở hữu trí tuệ đó tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cá nhân, tổ chức muốn chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp thì cần phải thực hiện chuyển giao quyền sở hữu dưới hình thức hợp đồng lập bằng văn bản.

Quý khách hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn:

================

Công ty Luật Vieltink

▪ Địa chỉ: P203 tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

▪ Hotline: 0914.929.086

▪ Email: hanoi@vietlinklaw.com

▪ Website: vietlinklaw.com

 

Bạn hỏi luật sư trả lời miễn phí?
Số điện thoại
Chat Zalo