LUẬT SƯ TƯ VẤN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

2019-12-20 02:00:05
1784 lượt xem

Trong quá trình tư vấn và thực hiện thủ tục đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài trong hơn 10 năm qua tại Công ty luật Vietlink, hầu hết các nhà đầ tư khi đến đầu tư vào thị trường Việt Nam đều rất lo ngại về vấn đề pháp luật và thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có thể xin các loại giấy phép và hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam. Nhằm giải quyết các vướng mắc đó, sau đây Công ty luật Vietlink xin hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục cũng như hồ sơ mà nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị để có thể thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam để thành lập công ty cần phải thực hiện các thủ tục sau đây:

 • Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thủ tục Khắc dấu doanh nghiệp và công bố mẫu dấu;
 • Thủ tục mở tài khoản ngân hàng và thông báo số tài khoản ngân hàng;
 • Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh (Áp dụng đối với lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa).

Các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong các trường hợp sau đây:

 • Công ty có phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (không phân biệt tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài là bao nhiêu %);
 • Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập và hoạt động tài Việt Nam tiếp tục góp vốn để thành lập thêm công ty khác…

Lưu ý: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty Việt Nam đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kể cả trường hợp mua tới 100% vốn góp của công ty) không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trừ trường hợp công ty kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nếu nhà đầu tư nước ngoài mua từ 1% phần vốn góp cũng cần thực hiện thru tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:

Đăng ký dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo thủ tục cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư

Trước khi thành lập công ty tại Việt Nam, không căn cứ vào ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực đầu tư, tỷ lệ vốn nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là thủ tục bắt buộc đối với nhà đầu tư nước ngoài khi muốn thành lập công ty tại Việt Nam.

 1. Hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 • Đối với nhà đầu tư là pháp nhân/tổ chức: bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là pháp nhân/tổ chức) hoặc tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư cá nhân là xác nhận số tiền có trong tài khoản tương ứng với số tiền dự kiến đầu tư vào Việt Nam của nhà đầu tư);
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án (Thỏa thuận thuê địa điểm và bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất/văn phòng);

Hồ sơ nộp tại: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất tỉnh nơi dự án đặt trụ sở chính.

Thời gian xử lý hồ sơ: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; nếu từ chối cấp thì sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

 1. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
 • Mã số dự án đầu tư.
 • Tên, địa chỉ của nhà đầu tư.
 • Tên dự án đầu tư.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng.
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn.
 • Thời hạn hoạt động của dự án.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án, trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
 • Quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án.
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có).
 1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

 • Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.
 1.  Thủ tục thành lập công ty sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông (công ty TNHH một thành viên không cần văn bản này);
 • Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viê (nếu nhà đầu tư là cá nhân) hoặc Bản sao giấy phép hoạt động của nhà đầu tư (nhà đầu tư là pháp nhân/tổ chức);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thỏa thuận thuê trụ sở;
 • Giấy ủy quyền (nếu đại diện pháp luật của công ty không trực tiếp thực hiện thủ tục).
 1. Khắc dấu và thông báo mẫu dấu

Công ty thực hiện khắc dấu và thông báo sử dụng mẫu dấu trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Công ty có quyền quyết định mẫu dấu và số lượng con dấu.

Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời gian xử lý: khoảng 3-5 ngày làm việc

 1. Mở tài khoản tại Ngân hàng và thông báo mở tài khoản

Sau khi công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu và công bố mẫu dấu trên cổng thông tin Quốc gia về đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tiến hành thủ tục mở tài khoản (tài khoản vốn và tài khoản thanh toán) tại các tổ chức tín dụng tại Việt Nam. Sau khi có số tài khoản Công ty sẽ làm thông báo gửi tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi Công ty đặt trụ sở.

 1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh (Chỉ áp dụng đối với công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thực bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa).

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh

 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa
 • Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ hàng hóa gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu);
 • Bản giải trình;
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh doanh nghiệp không còn nợ thuế quá hạn;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

Hồ sơ nộp tại: Sở  Công thương tỉnh/thành phố nơi Công ty đặt trụ sở hoạt động.

Thời gian xử lý hồ sơ: 30 ngày tình từ ngày hồ sơ nộp đầy đủ và hợp lệ.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Công ty Luật Vietlink gồm:

 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp đầu tư vàoViệt Nam;
 • Tư vấn các quy định pháp luật và thủ tục thành lập doanh nghiệp, xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh (áp dụng với lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa);
 • Tư vấn về các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và các điều kiện cụ thể đối với mỗi ngành nghề…;
 • Soạn thảo và nộp hồ sơ, đại diện nhà đầu tư làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhận kết quả bàn giao hồ sơ pháp lý hoàn thiện cho khách hàng;
 • Tư vấn về các vấn đề sau thành lập như: lao động, thuế, xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, …

TẠI SAO NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THƯỜNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY LUẬT VIETLINK:

 • Đội ngũ Luật sư uy tín với trên 10 năm kinh nghiệm tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài;
 • Phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tâm tại 02 Văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

CÁC DỊNH VỤ PHÁP LÝ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN SỬ DỤNG SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI DO CÔNG TY LUẬT VIETLINK CUNG CẤP GỒM:

 • Tư vấn pháp luật lao động, thuế, Hợp đồng tại Việt Nam;
 • Tư vấn xây dựng hệ thống văn bản, quy chế hoạt động nội bộ của doanh nghiệp
 • Tư vấn kê khai, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý và năm;
 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn bảo hiểm xã hội cho người lao động;
 • Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp;
 • Giải quyết tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp;
 • Tư vấn giải quyết vấn đề góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp;

NGOÀI RA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ THAM KHẢO CÁC THỦ TỤC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI DƯỚI ĐÂY(Clich vào đường link dưới đây để tìm hiểu):

 • Tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam;
 • Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Kế hoạch thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Các điều kiện cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Doanh nghiệp nước ngoài cần biết khi đầu tư vào Khu công nghiệp tại Việt Nam;
 • Những điều cần lưu ý khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, phân phối bán lẻ hàng hóa.

Quý khách hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục theo số điện thoại. 024.3769.0339, Hotline: 0914.929.086 hoặc hiên hệ tới Công ty Luật Vietlink theo địa chỉ: P203 tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

 

Bạn hỏi luật sư trả lời miễn phí?
Số điện thoại
Chat Zalo