LUẬT SƯ TƯ VẤN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Quy định về Hợp đồng Li - xăng

2021-08-24 06:58:48
1032 lượt xem

Quy định về Hợp đồng Li - xăng

Hợp đồng li- xăng được hiểu là là một văn bản thoả thuận về việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ (người cấp li-xăng) cho phép người khác (người nhận li-xăng) sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình, trong khi vẫn tiếp tục giữ quyền sở hữu các quyền đó. Hai bên thỏa thuận thống nhất với nhau về việc cho phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt về phạm vi lãnh thổ, mục đích, thời hạn chuyển giao quyền sử dụng.

Căn cứ pháp lý

- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009;

- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

- Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

- Thông tư số 263/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Đối tượng li-xăng :

- Quyền sở hữu trí tuệ. Ví dụ như: các sáng chế, tác phẩm, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, mạch tích hợp bán dẫn, thiết kế bố trí,…

- Quyền đối với công nghệ.

Người cấp li-xăng phải chứng minh là chủ thể độc quyền sử dụng với tài sản trí tuệ trên, tức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ như bằng độc quyền sáng chế, giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bằng độc quyền giải pháp hữu ích,…

Phân loại hợp đồng li-xăng:

Hợp đồng ly xăng bao gồm 3 loại đó là:

  • Hợp đồng li xăng độc quyền,
  • Hợp đồng li-xăng không độc quyền
  • Hợp đồng li-xăng thứ cấp.

Theo đó, hợp đồng li xăng độc quyền là hợp đồng mà theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi, thời hạn chuyển giao.

Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác;

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.

Chủ sở hữu cần phân biệt rõ 3 loại hợp đồng để đưa ra quyết định chính xác, tránh việc nhầm lẫn gây thiệt hại cho chính doanh nghiệp. Thêm vào đó, hợp đồng li xăng phải đảm bảo đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

Nội dung hợp đồng Li – xăng:

+ Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên nhận quyền.

+ Căn cứ chuyển quyền

+ Đối tượng của hợp đồng

+ Phạm vi chuyển quyền sử dụng: giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ, hoặc giới hạn về giá bán.

+ Thời hạn hợp đồng Li – xăng

+ Giá chuyển quyền sử dụng và phương thức thanh toán (trọn gói hoặc theo kỳ)

+ Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên nhận quyền.

+ Giải quyết tranh chấp giữa hai bên: Khó có thể xác định trước những vẫn đề có thể gây rắc rối cho bên bất kỳ trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng li- xăng. Do vậy, vấn đề tranh chấp và giải quyết tranh chấp cần thiết phải được quy định trong hợp đồng.

+ Chữ ký của người đại diện cho các bên

Trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng

Hồ sơ đăng ký hợp đồng li xăng bao gồm:

- Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp;

- Hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai;

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;

- Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực  tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hình thức và nội dung

      Khi nhận được 01 bộ hồ sơ đầy đủ các giấy tờ trên thì trong thời hạn 02 tháng, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định về mặt hình thức và nội dung của hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng.

     Trong thời gian thẩm định, nếu hồ sơ có thiếu xót, cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do dẫn đến dự định từ chối đăng ký hợp đồng li-xăng và gia hạn thêm 01 tháng cho người nộp hồ sơ để sửa đổi các thiếu xót này hoặc làm công văn trình bày lý do phản bác lại lý do dẫn đến dự định từ chối đăng ký hợp đồng li-xăng. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người nộp đơn không đưa ra được lý do chính đáng hay không chỉnh sửa, bổ sung các thiếu xót thì hồ sơ đăng ký hợp đồng li-xăng sẽ bị từ chối.

         Kết thúc thời gian thẩm định, nếu không có bất kỳ vấn đề vướng mắc gì, hồ sơ đáp ứng được tất cả các quy định pháp luật hoặc tuy hồ sơ có thiếu xót nhưng trong thời hạn luật định đã được người nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ thì hợp đồng li-xăng sẽ được đăng ký, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.

    Buớc 4. Nhận kết quả

Người nộp hồ sơ yêu cầu đăng ký hợp đồng li-xăng sẽ được cấp một Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và một bản hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (hợp đồng li-xăng) đã được đóng dấu đăng ký. Quyết định đăng ký hợp đồng li-xăng sẽ được công bố công khai trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Quý khách hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn:

================

Công ty Luật Vieltink

▪ Địa chỉ: P203 tòa nhà Giảng Võ Lake View, D10 Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

▪ Hotline: 0914.929.086

▪ Email: hanoi@vietlinklaw.com

▪ Website: vietlinklaw.com

 

Bạn hỏi luật sư trả lời miễn phí?
Số điện thoại
Chat Zalo